دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

سایت رسمی جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی

رابطة وحي با تجربة ديني - بررسی دیدگاه دکتر سروش رابطة وحي با تجربة ديني - بررسی دیدگاه دکتر سروش چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ سومین  پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی سومین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی سومین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی استاد و مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی (نماینده ایت الله العظمی سبحانی در مناظره) به دعاوی دکتر محمد مجتهد شبستری استاد الهیات تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی(در باب اسلام و حقوق بشر) چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ دومین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی دومین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی دومین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمدرضایی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی (نماینده ایت الله العظمی سبحانی) به دعاوی دکتر محمد مجتهد شبستری استاد الهیات تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی(در باب دین و فرهنگ زمانه) چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ اولین پاسخ مکتوب دکتر محمدمحمدرضایی به دعاوی استاد محترم دکتر محمد مجتهد شبستری اولین پاسخ مکتوب دکتر محمدمحمدرضایی به دعاوی استاد محترم دکتر محمد مجتهد شبستری در پی درخواست مناظره دکتر محمد مجتهد شبستری از مراجع عظام تقلید، مرجع عالی­قدر آیت الله العظمی سبحانی دکتر محمد محمدرضایی رانماینده خود در مناظرات مربوط به امور دین معرفی کردند - ولی دکتر شبستری از مناظره استنکاف ورزید، اما بعد از چند هفته ، اعلام نمود که نقدهای مکتوب ایشان را می­پذیرد و اینک:
اولین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمد رضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران وپژوهشگرحوزوی، به دعاوی دکتر محمد مجتهد شبستری،استاد(سابق) الهیات تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی
(در باب خدا و وحی)
چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷
دومین و آخرین نامه محمدمحمدرضایی مبنی بر دعوت از آقای شبستری جهت مناظره دومین و آخرین نامه محمدمحمدرضایی مبنی بر دعوت از آقای شبستری جهت مناظره چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷