دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

پنج

کلام جدید؛ انسان و معاد کلام جدید؛ انسان و معاد کلام جدید؛ دین و معنویت(مولفه های معنویت مدرن) دوشنبه بیست و سوم مهر ۹۷ مجلس و برنامه‌ریزان فرهنگی دغدغه تحول علوم انسانی ندارند مجلس و برنامه‌ریزان فرهنگی دغدغه تحول علوم انسانی ندارند محمدرضایی در گفت‌وگویی ماجرای مناظره با مجتهد شبستری را تشریح می کند و ضمن تاکید بر طفره رفتن وی از مناظره، مبانی اندیشه وی را سست می داند. دوشنبه بیست و ششم شهریور ۹۷ توحید محور اصلی اسلامی سازی علوم انسانی توحید محور اصلی اسلامی سازی علوم انسانی توحید محور اصلی اسلامی سازی علوم انسانی دوشنبه دوازدهم شهریور ۹۷ سخنرانی تحت عنوان سخنرانی تحت عنوان "آسیب­های دین پژوهی معاصر" در جمع اساتید کلام و عقاید و دانش پژوهان مشهد سخنرانی جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس کارگروه فلسفه دین و کلام جدید تحت عنوان "آسیب­های دین پژوهی معاصر" در جمع اساتید کلام و عقاید و دانش پژوهان مشهد شنبه سوم شهریور ۹۷ خاطرات/گفتگو با استاد ‌دکتر احمد احمدي خاطرات/گفتگو با استاد ‌دکتر احمد احمدي * علامه طباطبايي غير از فلسفه، عرفان هم تدريس مي‌کردند؟
آقاي طباطبايي در آن شب‌ها کتاب تمهيد القواعد را تدريس مي‌کرد. برهان شفاء و چهار جلد بحار شامل توحيد و معاد را نيز ما پيش ايشان خوانديم.
چهارشنبه بیستم تیر ۹۷