دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

چهار

لزوم تشکیل هیأت های اندیشه ورز در کنار مدیران|مسؤولان بازوان فکری می خواهند لزوم تشکیل هیأت های اندیشه ورز در کنار مدیران|مسؤولان بازوان فکری می خواهند رییس بنیاد نخبگان استان قم پیشنهاد کرد که مجلس در قانونی وجود هیأت های اندیشه ورز را در کنار مدیران کشور الزامی کند. شنبه بیست و دوم دی ۹۷ کتاب کتاب "در آمدی بر وحدت حوزه و دانشگاه "تالیف دکتر محمدمحمدرضایی شنبه بیست و چهارم آذر ۹۷ سلوک مراجع/ محمد محمدرضایی: آیت الله سبحانی در متن سیاست هستند اما سیاست باز نیستند سلوک مراجع/ محمد محمدرضایی: آیت الله سبحانی در متن سیاست هستند اما سیاست باز نیستند سلوک مراجع/ محمد محمدرضایی: آیت الله سبحانی در متن سیاست هستند اما سیاست باز نیستند/ زندگی تشریفاتی که برخی گمان می کنند، ندارند/ در ارتباط با اهل سنت بر روی اشتراکات تأکید می کنند چهارشنبه هفتم آذر ۹۷ پاسخ دکتر محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران به مدعیات جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش در باب تشیع ایران پاسخ دکتر محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران به مدعیات جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش در باب تشیع ایران (به نظر ایشان امامت امامان معصوم و عصمت آنها و این که به آنها وحی (غیر رسالی) می­شده است، و نیز وجود امام زمان (عج الله)جزء اصول دین نیستند، بلکه آنها را شیعیان غالی( یعنی شیعیان ایران به تشیع اضافه کرده اند)) سه شنبه بیست و نهم آبان ۹۷ ماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفه ماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفه دکتر محمدرضایی با اشاره به قضیه نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی(ره) در مورد تدریس فلسفه در حوزه گفت: ایشان علی رغم اصرار زیاد برخی طلاب برای تعطیل شدن فلسفه به علامه فرمودند: شما هر طور وظیفه خود می دانید عمل کنید. شنبه بیست و ششم آبان ۹۷