دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

آرشیو اخبار صفحه دو

قوانین جهان تنها قوانین مادی نیستند/نقش معنویت در درمان بیماری‌ها قوانین جهان تنها قوانین مادی نیستند/نقش معنویت در درمان بیماری‌ها محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین و الهیات با بیان اینکه رعایت دستورات پزشکی از واجبات است، گفت: هم باید به علم و قوانین مادی عالم توجه کنیم و هم به عالم معنا و دعا و توسل توجه داشته باشیم. شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۸ پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران محمد محمدرضایی، استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران در یادداشتی، پیشنهادات خود را برای بهتر برگزار شدن جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. شنبه بیست و ششم بهمن ۹۸ عقل، راهنمای قرآن و روایات است/ هماهنگی احکام دینی با عقل و فطرت عقل، راهنمای قرآن و روایات است/ هماهنگی احکام دینی با عقل و فطرت مطابق آیات قرآن انسان بر اساس عقل خودش حسن وقبح افعال را درک می‌کند و می‌داند که عدالت و احسان خوب است. این درواقع تعبیری است از اینکه احکام دینی هماهنگی با فطرت وعقل ما دارد. شنبه بیست و ششم بهمن ۹۸ علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ پس از رنسانس و برخورد نادرست کلیسا با دانشمندان، در حوزه دین پژوهی رابطه علوم تجربی با دین مورد توجه بیشتری قرار گرفت. یافته‌های علمی با دین سازگار است یا ناسازگار و در صورت ناسازگاری، ترجیح با کدام است؟ اصولاً چه نوع رابطه‌ای بین علم و دین وجود دارد؟ آیا مشاهده و آزمایش را که روش علوم تجربی است، می‌توان در مورد امور ماورای طبیعی به کار گرفت و به اظهار نظر در این قلمرو پرداخت؟ دیدگاه اسلام درباره علوم تجربی چیست؟ یکشنبه سی و یکم شهریور ۹۸ گفتگو با استاد دانشگاهی که با یکی از مراجع تقلید کتاب مشترک نوشته است: گفتگو با استاد دانشگاهی که با یکی از مراجع تقلید کتاب مشترک نوشته است: بحثهای سیاسی را در بحث های علمی دخالت میدهیم. هدف هم این است که می‌خواهیم به طرف مقابل اهانت کنیم و در قالب علم، تحقیر کنیم. بعضی از دانشجویان میگویند که برخی اساتید همین ایمان کمی که ما داشتیم را از دست ما گرفته‌اند. اگر هم شما به آنها بگویید که سعی کنید ایمان دانشجو حفظ شود، با شما برخورد می­کنند. یکشنبه سوم شهریور ۹۸