دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

مقالات

به منظور دریافت متن کامل مقالات به پرتال جامع علوم اسلامی یا پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمایید.

نقد و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی (از نظر برنارد ویلیامز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - جستاری های فلسفه دین

نویسندگان

محمد محمد رضایی استاد گروه فلسفه و فلسفۀ دین، دانشگاه تهران

سیده زینب مهریان پورکارشناسی ارشد فلسفۀ دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

درنگی در شبهه خدا به‌مثابه مولود جهل آدمی (نقد و بررسی الحاد کیهان‌شناختی هاوکینگ)

نویسندگان

محمد محمدرضایی - استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران.

سید عبدالرئوف افضلی- استادیار جامعه المصطفی العالمیه (نویسندة مسئول).

 

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

امکان سنجی استکمال برزخی نفس درآرای صدرالدین شیرازی
نویسندگان: فاطمه رازی زاده - محمد محمدرضایی - منصور نصیری
منبع: انسان پژوهی دینی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 43
 
An Examination of the Nasr Hamid Abu Zayd’s Stance toward the Esoteric Interpretation and Its Criticism based on the Viewpoint of Allama Tabataba’i

 Ph.D. Student, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
Professor, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Professor, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
(Received: February 6, 2019; Accepted: September 24, 2019)

 

Philosophy of Religion https:// journals.ut.ac.ir/
Vol. 17, No. 1, Spring 2020 Print ISSN: 2423-6942
Manuscript Type: Research Article Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/jpht.2019.261476.1005577

 

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

تحلیل و بررسی کلامی مبانی حاکمیت دین واحد در عصر ظهور، با نگاهی نقادانه بر پلورالیسم جان هیک

نویسنده : محمدرضایی، محمد؛ شیرازی، جواد؛

مجله: انتظار موعود » پاییز 1398 - شماره 66 علمی-پژوهشی/ISC ‏(17 صفحه - از 5 تا 21)

 

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

آنچه فرگشت تبیین نمی‌کند

نویسنده : محمدرضایی، محمد؛ ساجدی، حامد؛

مجله: معرفت کلامی » پاییز و زمستان 1398، سال دهم - شماره 23 علمی-پژوهشی/ISC ‏(12 صفحه - از 183 تا 194)

 

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

بررسی و نقد باورهای انسان محورانه حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی
نویسندگان: محمد محمدرضایی - اکرم رحیمی - عبدالحمید فلاح نژاد - یدالله دادجو
منبع: انسان پژوهی دینی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 42
 
بررسی استدلال جهان شناختی جدید بر مبنای جهان های ممکن و اصل جهت کافی حداقلی
نویسندگان: کاظم راغبی محمد محمدرضایی
منبع: تأملات فلسفی سال نهم پاییز و زمستان 1398 شماره 23
 
 
واقع‌نمایی احکام عقل عملی

محمد محمدرضایی ؛ استاد گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

محمدصادق بدخش ؛ دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

به منظور دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید