دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

مصاحبه ها و گفت و گو ها

مسئله شرور، کرونا و دعاهای مفاتیح مسئله شرور، کرونا و دعاهای مفاتیح به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمد محمدرضایی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رئیس کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی و برنامه ریزی وزارت علوم در نوشتاری به مساله شرور، کرونا و دعاهای مفاتیح پرداخته است: چهارشنبه چهارم تیر ۹۹ مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست/ پاسخی به مدعیات سروش مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست/ پاسخی به مدعیات سروش محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در پاسخ به مدعیات تازه سروش نوشت: رویکرد فیلسوفان اسلامی به مسأله شر با رویکرد متفکران غرب متفاوت است و مسأله شر معضلی برای الهیات اسلامی نیست. سه شنبه بیست و ششم فروردین ۹۹ قوانین جهان تنها قوانین مادی نیستند/نقش معنویت در درمان بیماری‌ها قوانین جهان تنها قوانین مادی نیستند/نقش معنویت در درمان بیماری‌ها محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین و الهیات با بیان اینکه رعایت دستورات پزشکی از واجبات است، گفت: هم باید به علم و قوانین مادی عالم توجه کنیم و هم به عالم معنا و دعا و توسل توجه داشته باشیم. شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۸ پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران محمد محمدرضایی، استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران در یادداشتی، پیشنهادات خود را برای بهتر برگزار شدن جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. شنبه بیست و ششم بهمن ۹۸ عقل، راهنمای قرآن و روایات است/ هماهنگی احکام دینی با عقل و فطرت عقل، راهنمای قرآن و روایات است/ هماهنگی احکام دینی با عقل و فطرت مطابق آیات قرآن انسان بر اساس عقل خودش حسن وقبح افعال را درک می‌کند و می‌داند که عدالت و احسان خوب است. این درواقع تعبیری است از اینکه احکام دینی هماهنگی با فطرت وعقل ما دارد. شنبه بیست و ششم بهمن ۹۸