دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

افتخارات و جوایز

افتخارات و جوایز
دریافت پنج لوح تقدیر جهت انتخاب برخی از کتاب ها و مقاله ها به عنوان کتاب و مقاله سال.
  1. کتاب براهین اثبات وجود خدا :رتبه اول کتاب سال جشنواره سوم جهاد  دانشگاهی؛
  2. کتاب مبانی فلسفه مسیحیت :رتبه اول جشنواره چهارم جهاد دانشگاهی,
  3. کتاب تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت :کتاب برگزیده سومین جشنواره کتاب سال حوزه؛
  4. مقاله پلورالیسم دینی :رتبه اول در سیزدهمین جشنواره مطبوعات کشور؛
  5. مقاله تجربه دینی :مقاله برگزیده در جشنواره یکصدمین سال مطبوعات دینی
استاد پژوهشگر نمونه پردیس قم – دانشگاه تهران در سالهای 1382
استاد پژوهشگر نمونه پردیس قم – دانشگاه تهران در سال 1384
استاد پژوهشگر نمونه پردیس قم – دانشگاه تهران در سال1385
استاد پژوهشگر نمونه پردیس قم – دانشگاه تهران در سال 1389
استاد نمونه استان قم در سال 1383
استاد نمونه استان قم در سال 1385
استاد نمونه استان قم در سال 1386
استاد نمونه استان قم در سال 1390
استاد نمونه بسیجی استان قم در سال 1386.
سردبیر نمونه مجلات علمی‌پژوهشی قبسات و فلسفه دین.
انتخاب و اخذ لوح تقدیر به مناسبت تالیف اندیشه اسلامی(1)و(2) به همراه آیت الله العظمی سبحانی از وزیر محترم آموزش عالی و رئیس محترم بسیج اساتید دانشگاه ها به عنوان نماد علمی و عملی وحدت حوزه و دانشگاه.
جزء نخبگان رشته تخصصی فلسفه و کلام حوزه علمیه قم.
موفقیت در کرسی نظریه پردازی و نوآوری تحت عنوان چیستی  فلسفه دین و مسائل آن (سال 1388)
اخذ عنوان الگوی مناسب وحدت حوزه و دانشگاه به همراهی علامه حضرت آیت الله سبحانی به مناسبت تالیف کتاب‌های دانشگاهی اندیشة اسلامی (1) و (2) از سوی مقامات عالیة نظام

 
شرکت سازنده