دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

نقد و بررسی دیدگاه تفکیکیان نص گرا در حصر پنداری فهم معرفتی قرآن (با اکرم رحیمی و عبدالحمید فلاح نژاد و یداله دادجو

به منظور دریافت متن کامل مقالات به پرتال جامع علوم اسلامی یا پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمایید.

چهارشنبه بیست و ششم تیر ۹۸
(0)
(0)
نقد و بررسی دیدگاه تفکیکیان نص گرا در حصر پنداری فهم معرفتی قرآن (با اکرم رحیمی و عبدالحمید فلاح نژاد و یداله دادجو