دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

گفتگو با استاد دانشگاهی که با یکی از مراجع تقلید کتاب مشترک نوشته است:

۱۳۹۸/۶/۳ یکشنبه
گفتگو با استاد دانشگاهی که با یکی از مراجع تقلید کتاب مشترک نوشته است:
گفتگو با استاد دانشگاهی که با یکی از مراجع تقلید کتاب مشترک نوشته است:

بحثهای سیاسی را در بحث های علمی دخالت میدهیم. هدف هم این است که میخواهیم به طرف مقابل اهانت کنیم و در قالب علم، تحقیر کنیم. بعضی از دانشجویان میگویند که برخی اساتید همین ایمان کمی که ما داشتیم را از دست ما گرفتهاند. اگر هم شما به آنها بگویید که سعی کنید ایمان دانشجو حفظ شود، با شما برخورد می­کنند.

 

 

 

بعضی از مؤسسات برای پاسخ گویی به شبهات تأسیس شده­اند ولی اینکه محققین در روند اداری قرار میگیرند، به نظر میرسد آن احساس مسئولیتی که باید باشد و اگر مسأله ای برای حوزه مطرح میشود، شب خواب نداشته باشد و تا صبح بیدار بماند و پاسخ بدهد، این را در مؤسسات و حوزه نمیبینم.

رهبری میفرمودند که وقتی مسألهای میشود ما انتظار داریم که هزار نفر پاسخ بدهند، اما کسی پاسخ نمی­دهد. باید برای این فکری کرد.

 

همه چیز را انکار کرده اند، آزادانه هم انکار می ­کنند. بدترین چیزها را میگویند و بعد هم دائم می گویند آزادی نیست.  در دانشگاه های ما الآن فلسفه دین مطرح می ­شود و در فلسفه دین تمام افکار فیلسوفان الحادی مطرح می شود.

 

جوانان ما اگر سجایای اخلاقی مقام معظم رهبری را از نزدیک ببینند، ایشان را مقتدای خودشان قرار می دهند و مرید ایشان می شوند. من کسی را به تواضع ایشان نه در میان همکاران دانشگاهی و نه در میان روحانیان حوزه ندیده ام. در آن جلسه شاید ایشان ده بار فرمودند که خوشا به حال آن مؤسسه ای که شما در آن هستید، من تبریک می گویم و از نوشته ­های شما استفاده میکنم.

 

 آیت الله سبحانی فعالیت هایش در سن 90 سالگی از طلبه های جوان بیشتر است. شما ایشان را نمیبینید مگر در حال مطالعه و تحقیق، و وقتشان را به بطالت نمی گذرانند.

الآن مشغول نوشتن تفسیر ترتیب یشان هستند و 17 یا 18 جلد آن نیز چاپ شده و بعضی از نکات بسیار نوآورانه­ ای در آن وجود دارد. همچنین اگر هجمه ای علیه دین تشیع صورت بگیرد، دغدغه دینی ایشان آنقدر زیاد است که تلاش می­کنند تا جایی که توان دارند خودشان پاسخ بدهند.

 

زهد ایشان هم خیلی قابل توجه است می گویند من از سهم امام استفاده نمیکنم و زندگیشان را بر اساس حقالتألیفها اداره میکنند و چیزهایی را که دارند وقف کردهاند. خانهای که داشتهاند را به بچهها واگذار کرده اند و مؤسسه و غیره همه وقف عام شده است. غذایی ساده و مختصر میخورند و بدون تشریفات هستند.

 

مشروح گفتگو با دکتر محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم

کلیک کنید