دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست/ پاسخی به مدعیات سروش

۱۳۹۹/۱/۲۶ سه شنبه
مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست/ پاسخی به مدعیات سروش
مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست/ پاسخی به مدعیات سروش

محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در پاسخ به مدعیات تازه سروش نوشت: رویکرد فیلسوفان اسلامی به مسأله شر با رویکرد متفکران غرب متفاوت است و مسأله شر معضلی برای الهیات اسلامی نیست.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر پاسخ محمد محمدرضایی، استاد تمام فلسفه دانشگاه تهران و رئیس کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول و ارتقا علوم انسانی و برنامه ریزی وزارت علوم به مدعیات تازه عبدالکریم سروش است؛

 

چندی پیش به مناسبت انتشار ویروس کرونا در ایران و جهان مصاحبهای از عبدالکریم سروش، تحت عنوان «خدا به هر دردی نمیخورد» در رسانههای مجازی منتشر شد.

 

وی در آن مصاحبه، مطالبی را مطرح نموده اند که....

مشروح گفتگو با دکتر محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم - مهر نیوز

 

مشروح گفتگو با دکتر محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم - حوزه نیوز

 

مشروح گفتگو با دکتر محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم - شفق نا

 

مشروح گفتگو با دکتر محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان قم - شفق نا