دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ

۱۳۹۸/۶/۳۱ یکشنبه
علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ
علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ

محمد محمدرضایی در گفتگو با مهر:

محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفت: استاد مطهری بر این اعتقاد است که علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند، نه متضاد با هم. علم نیمی از ما را می سازد و ایمان نیمی دیگر را.

 

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: پس از رنسانس و برخورد نادرست کلیسا با دانشمندان، در حوزه دین پژوهی رابطه علوم تجربی با دین مورد توجه بیشتری قرار گرفت. یافتههای علمی با دین سازگار است یا ناسازگار و در صورت ناسازگاری، ترجیح با کدام است؟ اصولاً چه نوع رابطهای بین علم و دین وجود دارد؟ آیا مشاهده و آزمایش را که روش علوم تجربی است، میتوان در مورد امور ماورای طبیعی به کار گرفت و به اظهار نظر در این قلمرو پرداخت؟ دیدگاه اسلام درباره علوم تجربی چیست؟

 

برای پاسخ به این پرسشها گفتگویی با محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رئیس کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی انجام دادیم که اکنون متن آن از نظر شما میگذرد

برای مطالعه متن کامل این گفتگو کلیک کنید.