دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

روایت نماینده آیت الله سبحانی از مواجهه با نواندیشان/ واکنش مقام معظم رهبری به ترجمه «فلسفه دین جان هاسپرس» در حوزه

۱۳۹۸/۵/۳۰ چهارشنبه
روایت نماینده آیت الله سبحانی از مواجهه با نواندیشان/ واکنش مقام معظم رهبری به ترجمه «فلسفه دین جان هاسپرس» در حوزه
روایت نماینده آیت الله سبحانی از مواجهه با نواندیشان/ واکنش مقام معظم رهبری به ترجمه «فلسفه دین جان هاسپرس» در حوزه

نواندیشی حوزوی از آن مفاهیمی است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه می‌شود. حتی برخی از صاحب‌نظران این مفهوم را یک ترکیب متناقض‌نما و پارادوکسیکال می‌دانند. در بیان برخی از صاحب‌نظران نواندیشی به مثابه یک روش در دین‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است که اگر از این زاویه نگاه کنیم، شناخت جریان نواندیشی به آن نسبتی که این جریان میان عقل و وحی برقرار می‌کند، وابسته است. اما برخی‌ها هم این جریان را به واسطه ظهور و بروز اجتماعی آن مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و نواندیشی را در واقع یک حرکت اصلاح‌گرایانه در فضای اجتماعی تلقی می‌کنند و نواندیش را مصلح اجتماعی توصیف می‌کنند. مدخل ورود شما به نواندیشی حوزوی چگونه است و چه تعریفی از نواندیش حوزوی دارید؟ ابتدا به مفهوم‌شناسی نواندیشی بپردازیم و بعد سایر ابعاد موضوع را نیز بررسی خواهیم کرد.

متن کامل گفتگوی تفصیلی  جناب آقای دکتر محمدرضایی رو میتوانید از اینجا دانلود کنید